Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Als u wilt inspreken, kunt u dit melden via griffie@eersel.nl

 1. Insprekers kunnen in een vergadering vijf minuten het woord voeren over onderwerpen die geagendeerd zijn.
 2. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit uiterlijk om 12.00 uur op de dag van vergadering aan de griffier onder vermelding van zijn naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover hij het woord wenst te voeren.
 3. Indien de spreker namens een ander spreekt dan wordt er een schriftelijke en ondertekende machtiging overgelegd, tenzij inspreker samen met die ander komt.
 4. De voorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding, tenzij afwijking van die volgorde in het belang is van de orde van de vergadering.
 5. De inspreker voert het woord, nadat de voorzitter hem dit heeft verleend. De voorzitter kan de deelnemers aan de vergadering toestaan aan insprekers een korte, verhelderende vraag te stellen. Er vindt geen discussie plaats tussen een inspreker en deelnemers van de vergadering.

(Artikel 12 Verordening raadscommissie gemeente Eersel, vastgesteld in raadsvergadering 12 maart 2019)

Als u wilt inspreken, kunt u dit melden via griffie@eersel.nl

 1. Insprekers kunnen in een vergadering vijf minuten het woord voeren (spreekrecht) over onderwerpen die geagendeerd zijn en die niet bij een commissievergadering geagendeerd zijn geweest.
 2. Het woord kan niet worden gevoerd over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen.
 3. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit uiterlijk om 12.00 uur op de dag van vergadering aan de griffier. De voorzitter heeft de mogelijkheid om hiervan af te wijken. De inspreker vermeldt zijn naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover het woord gevoerd wenst te worden.
 4. Indien de spreker namens een ander spreekt dan wordt er een schriftelijke en ondertekende machtiging overgelegd, tenzij inspreker samen met die ander komt.
 5. De voorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding. De voorzitter kan van de volgorde afwijken, als dit in het belang is van de orde van de vergadering.
 6. De inspreker voert het woord, nadat de voorzitter hem dit heeft verleend. De voorzitter kan de deelnemers aan de vergadering toestaan aan insprekers een korte, verhelderende vraag te stellen. Er vindt geen discussie plaats tussen een inspreker en deelnemers van de vergadering.

(Artikel 13, Reglement van orde gemeenteraad Eersel 2019, vastgesteld in raadsvergadering 12 maart 2019)