Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De commissie vergadert ter voorbereiding op besluitvorming in de raadsvergadering. Hier vindt u de adviezen van de commissie.

Een amendement is een wijziging op een voorgesteld besluit. Als een amendement wordt aangenomen dan wordt het voorgesteld besluit hierop aangepast.

Het college vergadert op dinsdagen. De besluitenlijst wordt 10 dagen later gepubliceerd.

Hier vindt u de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen.

Een motie is een verzoek van een raadslid aan het college om iets te doen of te onderzoeken. Het college bepaalt of ze de motie wel of niet gaat uitvoeren.

Via een raadsinformatiebrief verstrekt het college informatie aan de raad.

Onderzoeken Rekenkamercommissie
De rekenkamercommissie onderzoekt of het handelen van het gemeentebestuur voor de burgers oplevert wat bedoeld is (doeltreffendheid); met minder kosten hetzelfde op kan leveren (doelmatigheid); voldoet aan de wet en andere regels (rechtmatigheid).
De onderzoeken van de rekenkamercommissie worden hier geplaatst

Raadsleden kunnen schriftelijke vragen aan het college stellen. De schriftelijke beantwoording vindt binnen 30 dagen plaats.

Toezeggingen gedaan door het college in raads- of commissievergaderingen.