Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering

dinsdag 7 december 2021

20:00 - 23:00

Locatie
Digitaal
Voorzitter
H.M.L. (Henny) van Dooren-van Beers
Toelichting

Vanwege het coronavirus en de aangescherpte maatregelen om het virus in de greep te krijgen vindt de commissievergadering online plaats.
Ter voorbereiding op de raadsvergadering van 21 december 2021.

Aanwezig: Commissieleden van de fracties Eersel Samen Anders (ESA), CDA, PvdA-GroenLinks (P-GL), VVD, D66, Kernbeleid (Kb)

Uitzending

Agendapunten

Besluit

De voorzitter opent de vergadering en deelt mee dat aan de agenda van de raadsvergadering van 21 december a.s. het onderwerp 2e wijziging APV Eersel 2021 (verbod carbid schieten) wordt toegevoegd. Het voorstel gaat rechtstreeks, zonder commissiebehandeling, naar de raad.

Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

In afwijking van de gebruikelijke termijnen stellen wij het op prijs als zich uiterlijk 6 december 2021 om 12.00 uur aanmeldt, per email via griffie@eersel.nl of telefonisch via (0497)531300.

Besluit

Er hebben zich vijf insprekers aangemeld betreffende agendapunt 6:

  • De heer Theuws, directeur Woningstichting de Zaligheden
  • Mevrouw van der Ploeg, voorzitter dorpsraad Vessem
  • De heer Van Wezel van Kragt Groep
  • De heer Henkus (op persoonlijke titel)
  • De heer Van Santvoort van Van Santvoort Makelaars

Besluit

Advies:
Unaniem als bespreekstuk naar de raad.
Alle fracties willen het voorstel intern nog eens bespreken (o.a.: belangrijk voorstel om ook in de raad te bespreken, doelgroepenbeleid, positie eigen inwoners).

Besluit

Advies:
Unaniem als bespreekstuk naar de raad.
Alle fracties willen het voorstel intern nog eens bespreken (o.a.: belangrijk voorstel om ook in de raad te bespreken, inzoomen op de antwoorden op de schriftelijke vragen, verblijfsrecreatie/hotel).
Kb kondigt amendement aan over uitgangspunt 6: overnachtingsmogelijkheid op Duynenwater.

Besluit

Advies:
Als bespreekstuk naar de raad.
Hamerstuk: D66, CDA, VVD, Kb.
Bespreekstuk: ESA (eventuele nadelen op termijn bespreken in fractie).

Besluit

Advies:
Als bespreekstuk naar de raad.
Hamerstuk: D66, ESA, VVD
Bespreekstuk: CDA (o.a. beslispunt 3), Kb (kondigt amendement aan betreffende beslispunt 3 collegebevoegdheid)

Op de vraag van de VVD of de portefeuillehouder kan toezeggen dat een eventueel restant budget en/of toekomstige middelen die het rijk verstrekt bij de juiste wijze doelgroepen terecht komen, wordt bevestigend geantwoord. Het verdeelplan wordt gebruikt om de hoogte van de bijdrage te bepalen.

Besluit

Advies:
Als bespreekstuk naar de raad.
Hamerstuk: VVD, Kb, ESA, D66.
Bespreekstuk: CDA.

Vraag:
Verkoop van reststroken leidt ook tot meer kosten van € 65.000, kan er een toelichting gegeven worden hoe die veroorzaakt zijn?
Antwoord:
In verband met de vele aan- en verkopen zijn de taxatiekosten, notariskosten, advieskosten en kadastrale en landmeetkundige kosten hoger uitgevallen dan voorzien.